Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed ten Oudenvoorde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
65128
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65128

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opperhof met "huis van plaisance", lusthof van de familie van Saceghem en De Potter d'Indoye. Enorm domein (10 hectare) met boerenhof en stallingen, ten zuiden aangebouwde kleine woning van twee vooruitgebouwde traveeën en hierbij aanleunend poortgebouw dat toegang verleent tot het achterin gelegen kasteel met bijgebouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Goed ten Oudenvoorde

Twaalfroeden 2-10 (Gent)
Het Goed ten Oudenvoorde, later lusthof van de familie van Saceghem en De Potter d'Indoye, omvat een uitgestrekt domein. Hoeve met een boerenwoning, opklimmend tot derde kwart 17de eeuw met haaks tegen de achtergevel 18de-eeuwse koetshuizen, ten noorden een dwarsschuur en stallen, ten zuiden aangebouwde kleine woning van twee vooruitgebouwde traveeën en hierbij aanleunend poortgebouw uit de 18de eeuw dat toegang verleent tot het achterin gelegen landhuis met bijgebouwen, daterend van 1924 en gebouwd op de plaats van een ouder kasteel.