Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
65138
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65138

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis met voortuintje zijdelings begrensd door bijgebouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Nederholbeekstraat 95 (Maarkedal)
Burgerhuis met voortuintje zijdelings begrensd door bijgebouwen. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.