Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65186   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65186

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoevetje met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf. Woonhuis van één bouwlaag, vijf oude en drie vernieuwde staltravee, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw en het eerste kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semigesloten hoeve

Kokerijstraat 16 (Aalst)
Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf. Woonhuis van één bouwlaag, vijf oude en drie vernieuwde staltraveeën, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw en het eerste kwart van de 19de eeuw.