Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Praalboog

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65208   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65208

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deze sobere, neoclassicistische triomfboog is opgetrokken in 1929-1930 als eerbetoon voor de slachtoffers van de Grote Oorlog. Het ontwerp - ook van het beeldhouwwerk - is van de hand van de Brugse kunstenaar J. Fonteyne. Deze praalboog is gelegen op de grens van de Kartuizerinnenstraat en de Oude Burg en paalt aan de voormalige kloosterkerk van de kartuizerinnen, die sinds 1927 is omgevormd tot militaire kapel. De praalboog van Euvillesteen werd geplaatst in 1929-1930 op initiatief van het Brugse college van burgemeester en schepenen. In 1927 was namelijk de aanpalende kapel tot officieel gedenkteken van de stad Brugge omgevormd en werd beslist dat een praalboog een gepaste toegang tot de Kartuizerinnenstraat zou zijn. Het ontwerp komt van de Brugse beeldhouwer Jules Fonteyne (1878-1964), de toenmalige directeur van de Brugse Stedelijke Academie. Hij vervaardigde ook de modellen enAanduiding van

Is de vaststelling van

Praalboog

Kartuizerinnenstraat zonder nummer (Brugge)
Deze sobere, neoclassicistische triomfboog is opgetrokken in 1929-1930 als eerbetoon voor de slachtoffers van de Grote Oorlog. Het ontwerp - ook van het beeldhouwwerk - is van de hand van de Brugse kunstenaar J. Fonteyne.