Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kunstenaarswoning Warden Oom

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65278   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65278

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig woonhuis van de Hoogleedse schrijver Edward Vermeulen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kunstenaarswoning Warden Oom

Warden Oomstraat 1 (Hooglede)
Voormalig woonhuis van de Hoogleedse schrijver Edward Vermeulen.