Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65282   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65282

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Enkelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van twee bouwlagen hoog met drie traveeën brede voorgevel, afgedekt met mansardedak (leien).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Drongenhof 2 (Gent)
Enkelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van twee bouwlagen hoog met drie traveeën brede voorgevel, afgedekt met mansardedak (leien).