Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65284   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65284

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Legeweg nr. 12. Enkelhuis met garage en voortuin, volgens gevelsteen en bouwvergunning van 1926 naar ontwerp van architect G. Bonte (Brugge). Andere gevelstenen met opschrift "WIE"/ "ZAAIT"/ "MAAIT". Oranjebakstenen gevel in historiserende stijl met o.m. neobarokke (cf. zwaar balusterbalkon) en neoclassicistische elementen (cf. deur met driehoekige frontonbekroning). Twee linkertraveeënAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door G. Bonte

Legeweg 12 (Brugge)
Huis met garage en voortuin. Opschrift "WIE"/ "ZAAIT"/ "MAAIT".