Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boswachterswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 65289   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65289

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De voormalige boswachterswoning bij het kasteel Schouwbroek in Vinderhoute is gelegen aan het toegangshek en de lindedreef (zij-ingang) naar het kasteel. Het onderkelderd villaatje van twee bouwlagen is opgetrokken in een architectuur met reminiscenties aan de cottagestijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boswachterswoning

Bosstraat 80 (Gent)
De voormalige boswachterswoning bij het kasteel Schouwbroek in Vinderhoute is gelegen aan het toegangshek en de lindedreef (zij-ingang) naar het kasteel. Het onderkelderd villaatje van twee bouwlagen is opgetrokken in een architectuur met reminiscenties aan de cottagestijl.