Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65294   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65294

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaande woning van het voor een pastorie gebruikelijke type dubbelhuis van vijf traveeën.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Bonifatiusparochie

Munteplein 6 (Merelbeke)
Alleenstaande woning van het voor een pastorie gebruikelijke type dubbelhuis van vijf traveeën.


Is de omvattende vaststelling van

Bruine beuk in de pastorietuin van Munte

Munteplein 6 (Merelbeke)
In de achtertuin van de voormalige pastorie van Munte staat een mooi ontwikkelde en beeldbepalende bruine beuk.