Beschermd monument

Huis Renaer

Beschermd monument van 05-05-2010 tot heden

ID
653
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/653

Besluiten

Universitaire instituten en instellingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-2010  ID: 4707

Beschrijving

Huis Renaer, de eerste woning van professor kanunnik Henry de Dorlodot (1855-1929), is beschermd als monument.Waarden

De woning Renaer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

eerste woning van professor kanunnik Henry de Dorlodot (1855-1929), grondlegger van de paleontologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en stichter van het Kolenmuseum en het latere Instituut voor Paleontologie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: architectuurhistorisch markante en stilistisch heterogene bak- en natuurstenen burgerwoning waarvan het tussen aandaken gevatte, rijzige volume duidt op een minstens tot circa 1700 opklimmende kern. De laat-classicistische, rechthoekige muuropeningen met platteband omlijsting in de voorgevel en de fraaie Louis XVI-trap getuigen van aanpassingen in het laatste kwart van de 18de eeuw; de opmerkelijke, neoclassicistische dakkapel met bekronend fronton werd in 1878 toegevoegd naar ontwerp van J. Vanderperre.
Als getuige van de basisbebouwing in de Deberiotstraat heeft de woning een belangrijke documentaire en relictwaarde. Ze is bovendien sterk beeldbepalend door de halfvrijstaande ligging naast het Koningscollege en door het vrije perspectief vanuit het Sint-Donatuspark.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Renaer

Charles Deberiotstraat 36 (Leuven)
Half vrijstaande rijwoning, eerste woning van professor dokter Henri de Dorlodot, die vermoedelijk in het laatste kwart van de 18de eeuw opgetrokken werd.