Stadswoningen

Beschermd monument van 09-06-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Hallestraat
Locatie Hallestraat 2, Hallestraat 4 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/111.1
  • 4.01/12025/112.1
  • OA000155
  • OA000156

Is de omvattende bescherming van

Stadswoning

Hallestraat 2, Mechelen (Antwerpen)

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen; eertijds slechts twee bouwlagen en twee getrapte dakvensters.

Stadswoning

Hallestraat 4, Mechelen (Antwerpen)

Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een steil zadeldak, uit de 17de eeuw, met latere aanpassingen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoning is met inbegrip van het interieur beschermd als monument.

Waarden

De volledige gebouwen met inbegrip van het interieur zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze gebouwen behoren tot de oudste woon- en handelshuizen van de stad Mechelen. De bouw gaat terug tot de 14de en 16de eeuw. Ondanks een duidelijk merkbare evolutie waarbij in de 18de eeuw de oorspronkelijke houten gevels vervangen werden door stenen en waarbij inwendig het comfort in de mate van het mogelijke werd aangepast aan de smaak en de noden van het ogenblik, bleven de oorspronkelijke bouwkundige elementen bewaard. De volledige huizengroep vormt tevens een markant geheel dat, gezien de onmiddellijke nabijheid van het stadhuis, als een van de typische zichten van Mechelen mag worden beschouwd.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.