Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Den Heilige Geest

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65359   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65359

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Den H. Geest" (derde kwart 17de eeuw). Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), grosso modo aansluitend bij nummer 20 qua volume en gevelordonnantie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Den Heilige Geest

Kerkstraat 22 (Aalst)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, grosso modo aansluitend bij nummer 20 qua volume en gevelordonnantie. Gevel met zandstenen parement uit het vierde kwart van de 18de eeuw op een latere arduinen plint met keldergaten.