Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65370   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65370

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Plein nr. 44-45. Lange, sobere lijstgevel met steekbogige muuropeningen. Deurtraveeën benadrukt door balkons met gietijzeren hekken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Plein 44-45 (Kortrijk)
Plein nr. 44-45. Lange, sobere lijstgevel met steekbogige muuropeningen. Deurtraveeën benadrukt door balkons met gietijzeren hekken.