Beschermd monument

Neoclassicistisch burgerhuis

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6538
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6538

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De panden gelegen Cogels Osylei nummer 32, 34, 36, 38, 40, 33, 35, 37, 39, 41 en 43 en Generaal Van Merlenstraat 46 zijn beschermd als monument omwille van hun historische en artistieke waarde. Monumentale neoclassicistische eenheidsbebouwing naar ontwerp van E. Dieltiens van 1897-1899, die als het ware een rond plein vormt op de kruising van de Cogels Osylei met de Generaal van Merlen- en de Generaal Capiaumontstraat. Dit kruispunt vormt het centrale punt van de Cogels Osylei die met haar monumentale en uiteenlopende bebouwing de meest merkwaardige straat is van het beschermde stadsgezicht Zurenborg.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 41 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groepsbebouwing op de rotonde

Cogels-Osylei 32-41, 43, Generaal Van Merlenstraat 46 (Antwerpen)
De monumentale gebogen gevelwanden, die het ronde plein omsluiten, zijn samengesteld uit vier huizengroepen naar ontwerp van Ernest Dieltiens uit 1897-99.