Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Conciërgewoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
65459
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65459

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige conciërgewoning van "Boomkwekerijen Kerkvoorde", thans privéwoning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Conciërgewoning

Fortstraat 16 (Wetteren)
Smalle woning van twee traveeën, twee bouwlagen met pannendak, volgens het kadasterarchief in 1927 ter vervanging van een serre uit 1897 tegen de linkerzijpuntgevel van de woning Constant Kerkvoorde aangebouwd.