Beschermd monument

Gesloten hoeve Hof ten Berg

Beschermd monument van 08-06-2009 tot heden

ID
655
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/655

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-2009  ID: 4608

Beschrijving

De gesloten hoeve Hof ten Berg te Vollezele, is beschermd als monument.Waarden

Het hof ten Berg met inbegrip van de aangrenzende weide en de visvijver is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gesitueerd in de oude wijk Moeringen, in 1100 eigendom van de abdij van Lobbes die er haar bezittingen kort nadien overmaakte aan de benedictijnenabdij Sint-Adriaan van Geraardsbergen behoort deze sinds 1373 vermelde abdijhoeve, vlakbij de Beverbeek, in een ongerepte omgeving, tot de oudste ontginningen van de regio. De benaming thof vanden Berghe in combinatie met haar ligging op een kleine heuvel zoals nog duidelijk afleesbaar op de Ferrariskaart suggereert een origine als 12de-, begin 13de-eeuwse verdedigingsmotte in de grensstreek Henegouwen-Vlaanderen. Typerend voor deze voormalige abdijhoeve is tevens de sinds de 14de eeuw vermelde viver of visvijver die eertijds een belangrijke rol speelde bij de voedselvoorziening.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Grotendeels opgetrokken in de periode 1771-1777 door meester-metser Bodenghien uit Edingen vormt het hof ten Berg met zijn rond een gekasseid erf gegroepeerd éénlaags, zeven traveeën tellend woonhuis (1771) met identieke ordonnantie van voor- en achtergevel, grote stalvleugel (1771), langsschuur (1777), poortgebouw (circa 1900) en kleine stal (tweede helft 19de eeuw) een goed bewaard en representatief voorbeeld van een grote, gesloten hoeve in een streektyperende, Louis XV geïnspireerde baksteenarchitectuur. Karakteristiek is een spaarzaam aanwenden van blauwe hardsteen en dit voor de typerende lichtgetoogde muuropeningen, ingeschreven in een vlakke, rechthoekige omlijsting, het ovaalrond oculus en voor de modillons die de dakoversteek schragen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Hof ten Berg

Congobergstraat 15 (Galmaarden)
Gesloten hoeve waarvan de woning en de stallen opklimmen tot de tweede helft van de 18de eeuw doch de inrijpoort en de schuur dateren uit einde 19de eeuw.