Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis In de Rode Bol

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65548   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65548

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis met afgesnuite hoek, drie verdiepingen en respechtievelijk vier, twee en vier traveeën. Vermoedelijk samenstel van hoekpand en rijhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis In de Rode Bol

Buizemontstraat 19 (Geraardsbergen)
Hoekhuis met afgesnuite hoek, drie verdiepingen en respechtievelijk vier, twee en vier traveeën. Vermoedelijk samenstel van hoekpand en rijhuis.