Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Le Dauphin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
65593
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65593

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opgenomen in het beschermd dorpsgezicht Westende-Bad (M.B. 17.04.1996). Villa uit 1923 (zie sierankers) in omhaagde en langs straatzijde ommuurde tuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Le Dauphin

Duinenlaan 137 (Middelkerke)
Opgenomen in het beschermd dorpsgezicht Westende-Bad (M.B. 17.04.1996). Villa uit 1923 (zie sierankers) in omhaagde en langs straatzijde ommuurde tuin.