Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden
ID: 656   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/656

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5138

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgericht ter nagedachtenis aan de feiten en slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

markant oorlogsgedenkteken, in 1951 onthuld en ontworpen door Firmin Vandewoude (1907-1994) als een altaarvormige, breukstenen sokkel waarop een kleine bronzen schaal met waakvlam, geflankeerd door twee monumentale, hardstenen zuilen met verdiepte reliëfs die, in navolging van het sociaal-realisme, in expressief-realistische stijl het dagelijkse leven in vredes- en oorlogstijd voorstellen, volgens opschrift respectievelijk "TUCHT/VREUGDE" EN "STRIJDEN/LIJDEN".


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Gemeenteplein zonder nummer (Halle)
Oorlogsgedenkteken, gevormd door een in breuksteen als altaar opgebouwde, rechthoekige sokkel met hardstenen deksteen waarop een sobere, bronzen schaal met waakvlam tussen twee in bas-reliëf bewerkte monumentale hardstenen zuilen.