Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65621   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65621

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rij van vijf arbeidershuisjes, in 1926 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Voorziening in nood, waarschijnlijk naar ontwerp van Marcel Roelandt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sociale huisvesting van 1926

Gentstraat 14-22 (Kaprijke)
Rij van vijf arbeidershuisjes, in 1926 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Voorziening in nood, waarschijnlijk naar ontwerp van Marcel Roelandt.