Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65639   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65639

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje op de hoek met Noordwegelken, erf afgesloten door meidoornhaag en ijzeren hek aan betonnen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Kleine Boterhoek 10 (Sint-Laureins)
Hoevetje op de hoek met Noordwegelken, erf afgesloten door meidoornhaag en ijzeren hek aan betonnen pijlers.