Beschermd monument

Mouterij ontworpen door A. Van Haesendonck

Beschermd monument van tot heden

ID
6564
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6564

Besluiten

Mouterij in neo-Vlaamserenaissance-stijl
definitieve beschermingsbesluiten: 19-06-1997  ID: 3188

Beschrijving

De voormalige mouterij is beschermd als monument.Waarden

Voormalige mouterij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Bedoelde mouterij is één van de weinige nog bestaande en goed bewaarde mouterijen met een straatgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl waarvan zowel de moutvloeren ook kiemvloeren genoemd, als de mouteest behouden bleven; als complex dat illustreert hoe in 1897 bedrijfsgebouwen, in casu een mouterij, werden opgetrokken met voor die periode gangbare architecturale kenmerken die aan het geheel een prestigieus uitzicht diende te verlenen zonder afbreuk te doen aan het utilitaire karakter eigen aan het voor die periode gangbare productieconcept.

historische waarde

Bedoelde mouterij is één van de weinige nog bestaande en goed bewaarde mouterijen met een straatgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl waarvan zowel de moutvloeren ook kiemvloeren genoemd, als de mouteest behouden bleven; als complex dat illustreert hoe in 1897 bedrijfsgebouwen, in casu een mouterij, werden opgetrokken met voor die periode gangbare architecturale kenmerken die aan het geheel een prestigieus uitzicht diende te verlenen zonder afbreuk te doen aan het utilitaire karakter eigen aan het voor die periode gangbare productieconcept.

industrieel-archeologische waarde

Bedoelde mouterij is één van de weinige nog bestaande en goed bewaarde mouterijen met een straatgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl waarvan zowel de moutvloeren ook kiemvloeren genoemd, als de mouteest behouden bleven; als complex dat illustreert hoe in 1897 bedrijfsgebouwen, in casu een mouterij, werden opgetrokken met voor die periode gangbare architecturale kenmerken die aan het geheel een prestigieus uitzicht diende te verlenen zonder afbreuk te doen aan het utilitaire karakter eigen aan het voor die periode gangbare productieconcept.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij-mouterij Versailles

Polderstraat 68 (Mechelen)
Gebouwd naar ontwerp van A. Van Haesendonck, bestaande uit een lange vleugel en een aansluitende smalle vleugel, de mouttoren van 1897.