Mouterij ontworpen door A. Van Haesendonck

Beschermd monument van 19-06-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Polderstraat
Locatie Polderstraat 68 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/172.1
  • DA002095
  • OA000525

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerij-mouterij Versailles

Polderstraat 68, Mechelen (Antwerpen)

Gebouwd naar ontwerp van A. Van Haesendonck, bestaande uit een lange vleugel en een aansluitende smalle vleugel, de mouttoren van 1897.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige mouterij is beschermd als monument.

Waarden

Voormalige mouterij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Bedoelde mouterij is één van de weinige nog bestaande en goed bewaarde mouterijen met een straatgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl waarvan zowel de moutvloeren ook kiemvloeren genoemd, als de mouteest behouden bleven; als complex dat illustreert hoe in 1897 bedrijfsgebouwen, in casu een mouterij, werden opgetrokken met voor die periode gangbare architecturale kenmerken die aan het geheel een prestigieus uitzicht diende te verlenen zonder afbreuk te doen aan het utilitaire karakter eigen aan het voor die periode gangbare productieconcept.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.