Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hooghe Valckenhuijs

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
65677
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65677

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens oude documenten behorend aan "sijne conincklijke majesteijt", en naar verluidt bekend als plaats voor het dresseren van valken. Boerenhuis van vijf(?) traveeën en links ervan stallingen onder doorlopend gebogen zadeldak (pannen), in kern opklimmend tot de 16de-17de eeuw, aangepast in 1852.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hooghe Valckenhuijs

Valkenhuisweg 2 (Gent)
Naar verluidt bekend als plaats voor het dresseren van valken. Reeds vermeld in het landboek van 1562 en op de kaart van J. Horenbault van 1619. Boerenwoning van vijf traveeën en links ervan stallen onder doorlopend gebogen zadeldak, in kern opklimmend tot de 16de-17de eeuw, aangepast in 1852.