Aanwervingslokaal havenarbeiders

Beschermd monument van 10-03-2007 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kempischdok-Westkaai
Locatie Kempischdok-Westkaai 50 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/133.6
  • DA002435
  • OA003521

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Aanwervingslokaal havenarbeiders

Kempischdok-Westkaai 50, Antwerpen (Antwerpen)

Aanwervingslokaal voor havenarbeiders, in 1938-1939 gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke.

Beknopte karakterisering

Typologiekantoorgebouwen
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Het aanwervingslokaal voor havenarbeiders is beschermd als monument.

Waarden

Het aanwervingslokaal voor havenarbeiders is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Aan het scholencomplex van de Cadixstraat aansluitend geheel van loodsen en kantoren, van 1938-1939 naar ontwerp van stadsarchitect E. Van Averbeke, waarvan stijl en materiaalgebruik duidelijk werden afgestemd op het bestaande schoolgebouw, doch door de recentere bouwdatum en typische functie meer zakelijke en industriële kenmerken vertoont.

sociaal-culturele waarde

vanaf zijn oprichting tot op heden behield het gebouw, althans voor de helft, zijn oorspronkelijke functie, waardoor het voor de geschiedenis van de Antwerpse havenarbeid(ers) een belangrijke materiële getuige vormt.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.