Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
65752
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65752

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met in U-vorm ingeplante gebouwen omheen een volledig verhard erf, van de straat afgesloten door een enkel en dubbel groengeschilderde ijzeren hek tussen vierkante gewitte pijlers met piramidebekroning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Omgangstraat 143 (Kruisem)
Semi-gesloten hoeve met in U-vorm ingeplante gebouwen omheen een volledig verhard erf, van de straat afgesloten door een enkel en dubbel ijzeren hek tussen vierkante pijlers. Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, opklimmend tot eind 18de eeuw.