Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Nijverheidsgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
65767
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65767

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Industrieel gebouw, opgevat als een drie bouwlagen hoge baksteenbouw van in totaal twaalf traveeën, gebouwd in opdracht van Van Loo in 1850 en 1857.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Nijverheidsgebouw

Napoleon Destanbergstraat 11-13 (Gent)
Industrieel gebouw, opgevat als een drie bouwlagen hoge baksteenbouw van in totaal twaalf traveeën, gebouwd in opdracht van Van Loo in 1850 en 1857.