Beschermd monument

Vrije Technische Scholen

Beschermd monument van tot heden

ID
6577
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6577

Besluiten

Geografisch pakket havengebied en eilandje: fase II
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-2007  ID: 4484

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Vrije Technische Scholen, ook het Technicum Noord-Antwerpen genaamd, is beschermd als monument.Waarden

Het Technicum Noord-Antwerpen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : complex met sterk beeldbepalende neogotische voor- en achtergevels, bewaarde hoofdstructuren en waardevolle interieurelementen, aanvankelijk opvangcentrum voor havenarbeiders, later vakschool, van 1898-1911 naar ontwerp van E. Leclef.

sociaal-culturele waarde

de eind 19de-eeuwse bekommernis in gegoede, katholieke kringen om de "stoffelijke en zedelijke" belangen van de werkende klasse te verbeteren, is in de huidige instelling, zij het op hedendaagse wijze, nog prominent aanwezig. Als pendant van de -oorspronkelijk liberale- schuilplaats voor werklieden aan de overzijde van de straat en als nog steeds actieve vakschool drukt(e) het Technicum zijn eigen en onvervangbare stempel op de geschiedenis van haven en schoolwezen in een ruime politieke en sociaal-economische context.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Werkmanswelzijn, later Technicum

Londenstraat 41-43 (Antwerpen)
Symmetrisch opgebouwd complex tussen de Londenstraat en August Michielsstraat, opgetrokken in neogotische stijl naar ontwerp van architect Edmond Leclef van 1898.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.