Vrije Technische Scholen

Beschermd monument van 10-03-2007 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Londenstraat
Locatie Londenstraat 41, Londenstraat 43 (Antwerpen)
Alternatieve naam Technicum

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/133.7
  • OA003522

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Werkmanswelzijn, Vrije Technische Scholen

Londenstraat 41-43, Antwerpen (Antwerpen)

Symmetrisch opgebouwd complex tussen de Londen- en August Michielsstraat, opgetrokken in neogotische stijl naar ontwerp van architect Edmond Leclef van 1898.

Beschrijving

De Vrije Technische Scholen, ook het Technicum Noord-Antwerpen genaamd, is beschermd als monument.

Waarden

Het Technicum Noord-Antwerpen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : complex met sterk beeldbepalende neogotische voor- en achtergevels, bewaarde hoofdstructuren en waardevolle interieurelementen, aanvankelijk opvangcentrum voor havenarbeiders, later vakschool, van 1898-1911 naar ontwerp van E. Leclef.

sociaal-culturele waarde

de eind 19de-eeuwse bekommernis in gegoede, katholieke kringen om de "stoffelijke en zedelijke" belangen van de werkende klasse te verbeteren, is in de huidige instelling, zij het op hedendaagse wijze, nog prominent aanwezig. Als pendant van de -oorspronkelijk liberale- schuilplaats voor werklieden aan de overzijde van de straat en als nog steeds actieve vakschool drukt(e) het Technicum zijn eigen en onvervangbare stempel op de geschiedenis van haven en schoolwezen in een ruime politieke en sociaal-economische context.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.