Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ter Vate

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
65800
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65800

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, naar verluidt vroeger omgracht, heden deels omhaagd en afgeboord door notelaars. Lang zuidoostelijk georiënteerd boerenhuis, zijdelings met gewitte puntgevel palend aan de straat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ter Vate

Vatestraat 21 (Merelbeke)
Hoeve met losse bestanddelen, naar verluidt vroeger omgracht, heden deels omhaagd en afgeboord door notelaars. Lang zuidoostelijk georiënteerd boerenhuis, zijdelings met gewitte puntgevel palend aan de straat. Huis van één bouwlaag en acht traveeën met twee aansluitende traveeën van de paardenstal, grotendeels daterend uit eind 19de eeuw doch sporen wijzend op een ouder boerenhuis.