Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasseiweg Zwijndries

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 65839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65839

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasseiweg Zwijndries

Zwijndries zonder nummer (Oudenaarde)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.