Het Spreeuwken: bovengevel en daken

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 15 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/526.1
  • OA001500

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Het Spreeuwken

Oude Koornmarkt 15, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het bovendeel van de voorgevel vanaf de tweede bouwlaag en de daken.

Waarden

De voorgevel - bovengevel en bedaking is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.