Parochiekerk Sint-Michiel

Beschermd monument van 24-09-1999 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kontich
Deelgemeente Waarloos
Straat Ferdinand Maesstraat
Locatie Ferdinand Maesstraat zonder nummer (Kontich)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11024/112.1
  • OA002708

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel

Ferdinand Maesstraat zonder nummer, Kontich (Antwerpen)

Neogotische pseudo-kruisbasiliek gelegen op kleine verhevenheid met deels ommuurd en omhaagd kerkhof waarrond smalle paden.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gehele parochiekerk Sint-Michiel, inclusief meubilair.

Waarden

De parochiekerk Sint-Michiel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Neogotisch interieur met meubilair van de Béthune, waaronder een witstenen hoofdaltaar en tabernakel,gesculpteerde houten kerkmeestersbanken, zijaltaar met gepolychromeerd retabel met Golgohatafereel, biechtstoelen en doksaal.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Neogotische pseudokruisbasiliek uit 1855-58 naar ontwerp van F. Berckmans en opgericht onder leiding van E. Gife met een na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde toren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.