Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Michiel

Beschermd monument van 24-09-1999 tot heden

ID
6591
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6591

Besluiten

Parochiekerk Sint-Michiel, hulpgemeentehuis, het Brouwershuis en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1999  ID: 3479

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gehele parochiekerk Sint-Michiel, inclusief meubilair.Waarden

De parochiekerk Sint-Michiel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Neogotische pseudokruisbasiliek uit 1855-58 naar ontwerp van F. Berckmans en opgericht onder leiding van E. Gife met een na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde toren.

artistieke waarde

Neogotisch interieur met meubilair van de Béthune, waaronder een witstenen hoofdaltaar en tabernakel,gesculpteerde houten kerkmeestersbanken, zijaltaar met gepolychromeerd retabel met Golgohatafereel, biechtstoelen en doksaal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel

Ferdinand Maesstraat zonder nummer (Kontich)
Neogotische pseudo-kruisbasiliek gelegen op kleine verhevenheid met deels ommuurd en omhaagd kerkhof waarrond smalle paden.