Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65938   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65938

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijhuis in eclectische stijl van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak voorzien van een centraal getrapt dakvenster, uit eind 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in eclectische stijl

Mercatorstraat 3 (Sint-Niklaas)
Rijhuis in eclectische stijl van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak voorzien van een centraal getrapt dakvenster, uit eind 19de eeuw.