Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevegebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
65958
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65958

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve aan de Biesput ten Oosten van de Molenbeek, wellicht de oude heerlijke hoeve waarvan melding door A. Boterdaele. Volgens 19de-eeuwse cartografische bronnen lag ten westen van de hoeve een bij de Molenbeek aansluitende thans verdwenen ovale waterpartij, de vroegere molenvijver(s).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Watermolenstraat 3 (Kluisbergen)
Bakstenen hoevegebouwen in U-vorm opgesteld rondom gesloten rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt. Ten westen, op een terp staand boerenhuis van zes traveeën onder pannen schilddak op omlopende getrapte daklijst, in kern teruggaand tot de 18de eeuw.