Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen "De Torentjes"

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
65963
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65963

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oostendse Steenweg nr. 161. Achteringelegen historische hoeve z.g. "De Torentjes". Oudste vermelding gaat terug tot 1330. Huidige configuratie van gebouwen staat grosso modo weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778) en de kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850). Hoeve met losse, lage bestanddelen onder pannen zadeldak, gegroepeerd rondom een geasfalteerd erf. Ten westen van het erf boerenhAanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Boerenwoning De Torentjes

Torentje 9 (Brugge)
Boerenwoning van de voormalige historische hoeve De Torentjes. Boerenwoning met witbeschilderde gevel boven een gepekte plint.