Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Lindenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
66040
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66040

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee naast elkaar gelegen wederopbouwhoeven, volledig aansluitend bij de regionale hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee wederopbouwhoeves

Klapstraat 1-3 (Ieper)
Twee naast elkaar gelegen wederopbouwhoeven, volledig aansluitend bij de regionale hoevebouw.