Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
66060
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66060

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

19de-eeuwse rijhuizen, nummer 12 volgens bouwvergunning met vernieuwde voorgevel van 1884, beraapt parement, vier en drie traveeën en nummer 13 oorspronkelijk met één, thans twee bouwlagen onder zadeldaken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee stadswoningen

Kaatsspelplein 2-3 (Ronse)
Twee rijhuizen uit de 19de eeuw, nummer 12 volgens bouwvergunning met vernieuwde voorgevel van 1884, beraapt parement, vier en drie traveeën en nummer 13 oorspronkelijk met één, thans twee bouwlagen onder zadeldaken.