Beschermd monument

Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten

Beschermd monument van 10-03-2007 tot heden

ID: 6608   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6608

Besluiten

Geografisch pakket havengebied en eilandje: fase II
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-2007  ID: 4484

Beschrijving

Het Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten (SISA) is beschermd als monument.Waarden

De stedelijke middenschool SISA is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Belangwekkend symmetrisch opgebouwd scholencomplex in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur met verwijzingen naar Amsterdamse School, art deco en nieuwe zakelijkheid, van 1921-1925 naar ontwerp van stadsarchitect E. Van Averbeke. Door zijn sobere, homogene vormgeving en zijn functionaliteit is het een toonbeeld van vooruitstrevende architectuur, dat niet alleen in de geschiedenis van de schoolarchitectuur maar ook in deze van de openbare werken in Antwerpen, een markante plaats inneemt.

sociaal-culturele waarde

opgericht als een buurtschool met kleuter- en lager onderwijs groeide de "Cadixschool" uit tot middenschool met uitgebreide waaier aan studiemogelijkheden en ruim recruteringsareaal. Mits zeer beperkte ingrepen voldoet het gebouw tot op heden als school wat pleit voor de "moderne" inzichten van de toenmalige opdrachtgever en architect.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten

Napelsstraat 37 (Antwerpen)
Symmetrisch opgebouwd scholencomplex dat oorspronkelijk uit een lagere jongensschool, een lagere meisjesschool en een kleuterschool bestond, opgetrokken in een sobere premoderne baksteenarchitectuur, naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uit 1917, opgetrokken in 1921-1925 en geopend in 1927.