Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten

Beschermd monument van 10-03-2007 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Napelsstraat
Locatie Napelsstraat 37 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/133.5
  • OA003520

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten

Napelsstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

Symmetrisch opgebouwd scholencomplex dat oorspronkelijk uit een lagere jongensschool, een lagere meisjesschool en een kleuterschool bestond, opgetrokken in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur, naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uit 1921-1925.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten (SISA) is beschermd als monument.

Waarden

De stedelijke middenschool SISA is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Belangwekkend symmetrisch opgebouwd scholencomplex in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur met verwijzingen naar Amsterdamse School, art deco en nieuwe zakelijkheid, van 1921-1925 naar ontwerp van stadsarchitect E. Van Averbeke. Door zijn sobere, homogene vormgeving en zijn functionaliteit is het een toonbeeld van vooruitstrevende architectuur, dat niet alleen in de geschiedenis van de schoolarchitectuur maar ook in deze van de openbare werken in Antwerpen, een markante plaats inneemt.

sociaal-culturele waarde

opgericht als een buurtschool met kleuter- en lager onderwijs groeide de "Cadixschool" uit tot middenschool met uitgebreide waaier aan studiemogelijkheden en ruim recruteringsareaal. Mits zeer beperkte ingrepen voldoet het gebouw tot op heden als school wat pleit voor de "moderne" inzichten van de toenmalige opdrachtgever en architect.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.