Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 66089   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66089

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis met de Twaalfkameren uit de 17de of 18de eeuw. Twee bouwlagen hoog onder afgewolfd zadeldak (pannen). Verankerde zijgevel met twee traveeën op verschillende bouwlaaghoogte. Houten muurkapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld, geflankeerd door twee lantarens, volgens Celis beeld van 1771.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Brioolstraat 2-4, Twaalfkameren 99 (Gent)
Hoekhuis met de Twaalfkameren uit de 17de of 18de eeuw. Twee bouwlagen hoog onder afgewolfd zadeldak (pannen). Verankerde zijgevel met twee traveeën op verschillende bouwlaaghoogte. Houten muurkapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld, geflankeerd door twee lantarens, volgens Celis beeld van 1771.