Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 66147   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66147

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Links in de bocht van de straat gelegen boerenhuis met omhaagde boomgaard en losstaande stallingen, toegankelijk via een ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste hekpijlers. Woonhuis van zes traveeën met één bouwlaag en zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit tweede helft 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Leieriggestraat 1 (Gent)
Links in de bocht van de straat gelegen boerenhuis met omhaagde boomgaard en losstaande stallingen, toegankelijk via een ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste hekpijlers. Woonhuis van zes traveeën met één bouwlaag en zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit tweede helft 19de eeuw.