Beschermd monument

Ensemble De Twaalf Apostelen: burgerhuis

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6615
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6615

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Dit eclectisch burgerhuis, deel van het ensemble De Twaalf Apostelen, is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van de huizen behorend tot het ensemble als volgt gemotiveerd: "Merkwaardige eenheidsbebouwing van drie afzonderlijke én verschillende woningen die echter door hun opbouw één coherent geheel vormen. Zelfs door hun naamgeving, zogenaamd 'De Twaalf Apostelen', zijn ze onafscheidelijk met elkaar verbonden aangezien elk van de huizen slechts enkele apostelen voorstelt (confer de medaillons met apostelkoppen). Deze groepsbebouwing is typisch voor de jaren circa 1900. Hoewel de eengezinswoning bleef primeren, streefde men toch naar grotere entiteiten. De opsplitsing in appartementen zou pas na de Eerste Wereldoorlog worden doorgevoerd. Het geheel, gebouwd in 1907 naar ontwerp van architect Van Dijk werd uitgevoerd in cottagestijl, zoals trouwens de meeste huizen in de Transvaalstraat. De te beschermen woningen liggen in het reeds beschermde stadsgezicht Zurenborg."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Transvaalstraat 13-15-17: huis (S.N., 1984)


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble De Twaalf Apostelen

Transvaalstraat 13-17 (Antwerpen)
Dit opvallende, eclectische ensemble, bestaande uit drie grote burgerhuizen, werd in 1906 ontworpen door Frans Van Dijk in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.