Beschermd monument

Burgerhuis De Morgenster

Beschermd monument van tot heden

ID
6616
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6616

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis De Morgenster is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het pand gelegen Cogels Osylei 55 is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Gaaf voorbeeld van een rijhuis in art-nouveaustijl van 1904 naar ontwerp van J. Bascourt; de voor de architect typische convergerende lijnen zijn hier aanwezig in de naar boven toe versmallende gevelpartij van witte baksteen. Eerder sobere art-nouveaugevel gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg waarvan de Cogels Osylei de meest merkwaardige straat is.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 55 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Morgenster

Cogels-Osylei 55 (Antwerpen)
Opvallend burgerhuis in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1904, naar ontwerp van J. Bascourt.