Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Alleenstaand boerenarbeidershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
66222
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66222

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groenstraat nr. 4. Alleenstaand 19de-eeuws boerenarbeidershuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Verankerde bakstenen lijstgevel, doorbroken door getoogde muuropeningen. Vernieuwd schrijnwerk naar oud model. Gecementeerde zijgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Alleenstaand boerenarbeidershuis

Groenstraat 4 (Spiere-Helkijn)
Groenstraat nr. 4. Alleenstaand 19de-eeuws boerenarbeidershuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Verankerde bakstenen lijstgevel, doorbroken door getoogde muuropeningen. Vernieuwd schrijnwerk naar oud model. Gecementeerde zijgevel.