Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern van Waarloos

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-09-1999 tot heden

ID
6626
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6626

Besluiten

Parochiekerk Sint-Michiel, hulpgemeentehuis, het Brouwershuis en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1999  ID: 3479

Beschrijving

Deze bescherming betreft de dorpskern van Waarloos, met inbegrip van de parochiekerk Sint-Michiels, het omhaagd kerkhof, het voormalig gemeentehuis, het café Brouwershuis en enkele dorpswoningen. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De parochiekerk Sint-Michiel met omringend kerkhof en de panden Ferdinand Maesstraat 47-49, 51-53, 54-56-58, 60 en 74 zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Dorpskern met rond de kerk bewaard gebleven kerkhof op kunstmatig opgehoogde motte met 17de-eeuwse en talrijke 19de-eeuwse grafstenen, waaronder deze van de familie della Faille, voormalig gemeentehuis met aanpalende kleine dorpswoningen en tegenoverliggend hoekwinkelhuis, brouwershuis met aanpalende dorpswoningen die in oorsprong tot de brouwerij behoorden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern van Waarloos

Ferdinand Maesstraat (Kontich)
De zone rond de Sint-Michielskerk, met de Ferdinand Maesstraat als centrale as, vormt de eigenlijke kern van de gemeente Waarloos.

Is de omvattende bescherming van

Café Brouwershuis

Ferdinand Maesstraat 60 (Kontich)
Herberg bij inmiddels verdwenen brouwerij, met lijstgevel van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit eind 18de- of eerste helft 19de eeuw.


Dorpswoningen

Ferdinand Maesstraat 54-58 (Kontich)
Rijhuizen, eertijds behorend tot de brouwerij. Lijstgevel van in totaal acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Gemeentehuis van Waarloos

Ferdinand Maesstraat 47-49 (Kontich)
Hoekgebouw van vier + drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, 1903-1904 in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van Karel Janssens.


Hoekhuis gedateerd 1897

Ferdinand Maesstraat 74 (Kontich)
Hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1897, in neotraditionele stijl.


Parochiekerk Sint-Michiel

Ferdinand Maesstraat zonder nummer (Kontich)
Neogotische pseudo-kruisbasiliek gelegen op kleine verhevenheid met deels ommuurd en omhaagd kerkhof waarrond smalle paden.