Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
66260
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66260

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische kruiskerk. Gesticht als kapel bij het leprozenhuis in de 13de eeuw, in 1839 verheven tot parochiekerk. Na de totale verwoesting in 1915 werd de kerk grosso modo naar vooroorlogs uitzicht en op de bewaarde grondvesten heropgebouwd naar ontwerp van architect L. Damide (Dottenijs) in 1923.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Brugseweg 269 (Ieper)
Neogotische kruiskerk. Gesticht als kapel bij het leprozenhuis in de 13de eeuw, in 1839 verheven tot parochiekerk. Na de totale verwoesting in 1915 werd de kerk grosso modo naar vooroorlogs uitzicht en op de bewaarde grondvesten heropgebouwd naar ontwerp van architect L. Damide (Dottenijs) in 1923.