Beschermd monument

Semi-gesloten hoeve Hof te Hamme

Beschermd monument van 01-08-1986 tot heden

ID: 663   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/663

Besluiten

Hof te Hamme en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-1986  ID: 2192

Beschrijving

Het Hof te Hamme is beschermd als monument.Waarden

Het Hof te Hamme: het woonhuis, de stallingen en de schuur, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architecturale waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Semigesloten hoeve Hof te Hamme

Biesboslaan 7, 7A-B, Lindestraat 32 (Merchtem)
Het huidige Hof te Hamme is de pachthoeve van het gelijknamige, historische goed, dat een afhankelijkheid was van de abdij van Affligem. De pachthoeve is in haar huidige vorm bewaard als een semigesloten hoeve rond een binnenplaats, waarvan de bebouwing dateert uit de 18de en 19de eeuw, en vanaf de late 20ste eeuw werd gerestaureerd en herbestemd tot een wooncomplex.