Beschermd monument

Kattendijksluis

Beschermd monument van 29-05-2001 tot heden

ID: 6636   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6636

Besluiten

Havenerfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-2001  ID: 3709

Beschrijving

Het sluizencomplex tussen het Kattendijkdok en de Schelde is, met inbegrip van de nog aanwezige kaapstanders, beschermd als monument.Waarden

Sluizencomplex tussen Kattendijkdok en Schelde met inbegrip van de nog aanwezige kaapstander is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Sluizencomplex aangelegd in 1858-1859 als verbinding met de Schelde van het eerste Kattendijkdok.

industrieel-archeologische waarde

Oospronkelijk getijdesluis in 1909 omgebouwd tot halftijsluis. Vijf paar puntdeuren tot 1974 bewogen met kettingen aangedreven door hydraulische niet-kantelbare kaapstanders van het type W. Armstrong die in 1878 werden geïnstalleerd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kattendijksluis

Kattendijksluis zonder nummer (Antwerpen)
Kattendijksluis in 1858-59 gebouwd als tijsluis, in 1907 omgevormd tot halftijsluis. De vijf paar puntdeuren werden tot 1974 bewogen door kettingen en kaapstanders.