Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

Beschermd monument van 29-05-2001 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattendijkdok
Locatie Kattendijkdok zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/179.1
  • OA003053

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Stadsdroogdokken nummers 1 tot 6 en 8 tot 10 gelegen noordwaarts van het Sasdok, aan de westkaai van het Kattendijkdok en erin uitmondend, genummerd van zuid naar noord.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10 zijn beschermd als monument.

Waarden

Stadsdroogdokken 1-6 en 8-10 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De droogdokken 1 tot 3 behoren bij de eerste aanleg van het Kattendijkdok in 1859. Ze werden gegraven tussen 1861 en 1865.
De droogdokken 4 tot 6 behoren bij de noordelijke uitbreiding van het Kattendijkdok, gegraven in 1881.
De droogdokken 8 tot 10 werden gegraven in 1930-1931 om grotere schepen te kunnen behandelen binnen dit gebied.

industrieel-archeologische waarde

Deze droogdokken maken integrerend deel uit van het geheel van het Kattendijkdok. Naast laden en lossen was het onderhoud van de schepen een even belangrijke factor in de havenactiviteit. De aanleg, uitbreiding en situering van deze dokken houdt gelijke tred met de uitbreiding van het Kattendijkdok en met de evolutie van de scheepvaart in het algemeen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.