Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Historische hoeve 't Hoge Bunder of Hogebunder

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 66437   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66437

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schaapstraat nr. 5. Aan de straat gelegen historische hoeve z.g. "'t Hoge Bunder" of "Hogebunder" met 18de-eeuwse kern. De site staat reeds afgebeeld op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778) als een hoeve met vierkante opstelling bestaande uit losstaande bestanddelen. De huidige configuratie is tevens herkenbaar op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).ThWaarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Historische hoeve 't Hoge Bunder of Hogebunder

Schaapstraat 5 (Zwevegem)
Schaapstraat nr. 5. Aan de straat gelegen historische hoeve z.g. "<italic>'t Hoge Bunder</italic>" of "<italic>Hogebunder</italic>" met 18de-eeuwse kern. De site staat reeds afgebeeld op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778) als een hoeve met vierkante opstelling bestaande uit losstaande bestanddelen. De huidige configuratie is tevens herkenbaar op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).Th