Beschermd monument

Pomphuis bij droogdokken 1 tot 6

Beschermd monument van 29-05-2001 tot heden

ID
6644
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6644

Besluiten

Havenerfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-2001  ID: 3709

Beschrijving

Het pomphuis bij de droogdokken 1 tot 6 is beschermd als monument.Waarden

Pomphuis bij droogdokken 1 tot 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Pomphuis gebouwd in 1895 als vervanging van een ouder pomphuis dat enkel droogdokken 1 tot 3 bediende. Na de aanleg van de droogdokken 4 tot 6 was een groter pomphuis nodig. Opmerkelijk gebouw door de aandacht die besteed werd aan de versieringen in metselwerk.

industrieel-archeologische waarde

Behuizing van de installaties die nodig waren om de droogdokken aan deze zijde van het Kattendijkdok te bedienen. Prominent aanwezig gebouw omwille van het voor de bouwtijd (1895) eerder ongewone gebruik van industriële materialen (skeletbouw met ijzeren I-profielen) waardoor het industriële karakter van het gebouwen de site extra nadruk krijgt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pomphuis bij Stadsdroogdokken 1 tot 6

Droogdokken 1 (Antwerpen)
Pomphuis bij Stadsdroogdokken nummers 1 tot 6 gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp ingenieur in stadsdienst Frans De Winter uit 1895.