Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
66469
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66469

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Kunstenaarstraat 14 (Gent)
  • Kunstenaarstraat 18 (Gent)
  • Kunstenaarstraat 20 (Gent)
  • Kunstenaarstraat 22 (Gent)
  • Kunstenaarstraat 24 (Gent)
  • Kunstenaarstraat 26 (Gent)
  • Kunstenaarstraat 33 (Gent)
  • Kunstenaarstraat 35 (Gent)

Kleine burgerhuizen in eenheidsbebouwing van twee traveeën en drie bouwlagen met repeterend schema, uit vierde kwart 19de eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Burgerhuizen

Kunstenaarstraat 6-8, 9-12, 13-15, 16-17, 27-30, 31, 45 (Gent)
Kleine burgerhuizen in eenheidsbebouwing van twee traveeën en drie bouwlagen met repeterend schema, uit vierde kwart 19de eeuw.